Czy możliwe jest przeprowadzenie remontu, który nie byłby drogi?